Tag Archives: کلید مجازی قفل

کلیدهای دیجیتالی قفل هوشمند

کلیدهای دیجیتالی قفل هوشمند

قفل هوشمند بیشتر سرقت‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که قفل نصب شده بر روی درب ورودی از نوع مکانیکی و قدیمی بوده و دارای کلید باشد. تمامی شرکت‌های تولید قفل در صدد رفع این مشکل و یافتن راه حل مناسبی برای افزایش امنیت قفل‌های درب ورودی ساختمان‌ها می‌باشند. امروزه فناوری‌های هوشمند بخش جدایی ناپذیری از زندگی

Call Now